Uppgiftsskydd

Home » Uppgiftsskydd

Privacy

I det följande används för «Svenska Skolan I het Gooi» benämningen SSihG.

Om det på denna webbsida finns möjlighet att föra in personliga uppgifter (t.ex. e-mail-adresser, photos), sker angivelse av dessa uppgifter på frivillig basis från användarens sida. Alla uppgifter behandlas strängt konfidentiellt av SSihG och lämnas inte vidare till tredje person.

Beskow550x350