Program

Home » Program

Vi träffas på torsdagar mellan 15.30-17.30

Undervisningen i kompletterande svenska i utlandet skall sträva efter att eleven:

  • utvecklar sin språkliga förmåga att förstå och kunna uttrycka sig i tal och skrift och i många olika sammanhang
  • får hjälp att utveckla sitt ordförråd och sin begreppsbildning
  • utvecklar sin fantasi och lust att lära genom läsning av svensk och nordisk litteratur och i skapande arbete med det svenska språket
  • i samtal med andra kan uttrycka de känslor och tankar litteraturen väcker
  • gärna läser på svenska på egen hand för att stilla sin nyfikenhet och uppnå personlig tillfredsställelse
  • få komma i kontakt med svenskt kulturarv: sånger, traditioner, geografi, historia och litteratur
  • få inblick i vad som händer i Sverige av idag.

I anknytning till de svenska högtiderna kommer vi läsa och göra övningar om de svenska traditionerna såsom Lucia, Jul, Påsk mm.

I slutet av lektionerna kommer vi även att göra ordlekar, korsord eller andra uppgifter som tränar ordförrådet.

Sätter Svenska Skolan i het Gooi betyg? Vi sätter ej betyg men vi kan skriva ett omdöme.

fiets-met-zweedse-vlag