Ansvarsfriskrivning

Home » Ansvarsfriskrivning

I det följande används för «Svenska Skolan I het Gooi» benämningen SSihG.

Innehåll på denna webbsida

SSihG ansvarar inte för att innehållet är korrekt och fullständigt. SSihG borgar inte på något sätt för att all tillhandahållen information och dess innehåll är aktuellt, korrekt och fullständigt. SSihG förbehåller sig rätten, att ändra, utöka eller radera delar av eller hela innehållet på webbsidan utan föregående tillkännagivande.

Länkar till webbsidor

Från webbsidan svenskaskolanihetgooi.nl är det möjligt att via länkar komma till tredje personers webbsidor. SSihG kan inte påverka, och tar inget som helst ansvar för, dessa webbsidors innehåll eller säkerhet.

Ansvarsuteslutning

Varje ansvarsanspråk gentemot SSihG, som gäller skador av materiell eller immateriell art, vilka uppstått genom användning eller icke-användning av den erbjudna informationen, genom kopiering av felaktig eller ofullständig information, är principiellt uteslutet, såvida det inte bevisligen föreligger uppsåtligt förvållande eller grov oaktsamhet från SSihG sida.

Tillämplig lag

Tillämplig på denna webbsida är endast den nederländska lagstiftningen.

Sandhamn-400x281