• <div class='slider_caption'>		 <h1>Välkommen till Svenska Skolan i het Gooi Nederländerna</h1> 			<a class='slider-readmore' href='http://www.skolverket.se/skolformer/utbildning-utomlands/svensk-undervisning-i-utlandet/svenska-utlandsskolor'>svenska utlandsskolor</a>
			</div>
  • <div class='slider_caption'>		 <h1>Vi får stöd från Svensk Utlandsundervisnings Förening </h1>			<a class='slider-readmore' href='http://www.suf.c.se'>kompletterande undervisning</a>
			</div>
  • <div class='slider_caption'>		 <h1>Vi erbjuder grundskoleutbildning från 6 - 12 år</h1> 			<a class='slider-readmore' href='http://europa.eu/youreurope/citizens/education/school/enrol/index_sv.htm'>att börja skolan i ett annat EU-land</a>
			</div>
  • <div class='slider_caption'>		 <h1>Ett utmärkt sätt att lära känna andra svenskspråkiga barn</h1> 			<a class='slider-readmore' href='http://sv.wikipedia.org/wiki/Skolplikt'>wikipedia skolplikt i sverige</a>
			</div>
  • <div class='slider_caption'>		 <h1>Vi arbetar enligt den svenska läroplanen</h1> 			<a class='slider-readmore' href='http://euroguidance.se/mojligheter/studera-utomlands-pa-egen-hand/grundskola-och-gymnasium/'>internationella möjligheter</a>
			</div>
  • <div class='slider_caption'>		 <h1>Vi står för trygghet, trivsel och utveckling</h1> 			<a class='slider-readmore' href='http://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur_i_Sverige'>wikipedia kultur i sverige</a>
			</div>

Svenska för kompletterande undervisning av svenska elever i utlandet

Språk är människans främsta redskap for att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varieat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att vara flerspråkig underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Vad du behöver veta mer om vår skola

Feature image
Man ska ha roligt och trivas

Alla barn lär känna varandra snabbt och enkelt. Förutom att kunskap och att lärandet är viktigt jobbar vi med personlig utveckling och gemenskap.

Feature image
Barn ska känna sig hemma

Genom leken väver barnet bland annat in grunden för social samvaro, utvecklar sitt språk, lär sig hantera känslor, får utlopp för tankar och fantasier, tränar konflikthantering med mera.

Feature image
Vill du anmäla ditt barn?

Kvalité, personlig utveckling och gemenskap är viktiga värderingar hos oss. Vill du anmäla ditt barn, klicka på ovanstående. Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt.